Menu

Obsluha na palubě

Obsluha na palubě

Jakmile vejdou cestující na palubu letadla, pečuje o ně palubní posádka. Aby nám cesta ubíhala příjemně, musíme pamatovat na několik věcí – především však dodržovat pokyny posádky letadla a pravidla slušného chování.

Složení a povinnosti posádky

Palubní posádka

První osobou na palubě je vždy pilot neboli kapitán, který posádku řídí. Kromě něj k posádce patří také druhý pilot (kopilot) a obsluha kabiny – letušky a stewardi. Při řízení některých strojů staršího data byl v kokpitu potřebný ještě třetí člověk – palubní inženýr. V současném letectví je přítomnost inženýrů výjimečná – jejich funkci převzaly palubní počítače.

Na delších trasách obsluhovaných letadly převážejícími velký počet cestujících se může organizací palubní posádky zabývat vedoucí palubní posádky.

Povinnosti posádky

Hlavní a prioritní povinností palubní posádky (letušek a stewardů) je péče o bezpečnost cestujících. Teprve pak se personál může věnovat obsluze cestujících. Letušky kontrolují před startem letadla téměř vše – seznam cestujících, jejich rozmístění v letadle, bezpečnostní zařízení a záchranné vybavení, kontrolují dveře, sedadla a osvětlení a také kontrolu zavazadlového prostoru pro příruční zavazadla. Během letu kontrolují kabinu – všímají si zejména neobvyklých zvuků či pachů.

Kompetence posádky

Kromě školení v oblasti poskytování první pomoci a evakuačních procedur, kabinová obsluha je rovněž školena v oblasti reagování na ohrožení v případě teroristického útoku.

Bezpečnostní pravidla na palubě

Před zahájením letu jsou cestující instruováni speciálně vyškoleným členem posádky v oblasti bezpečnostních principů a procedur postupu v mimořádných situacích. Tyto instrukce by měli cestující poslouchat – jsou zavedeny pro zvýšení bezpečnosti cestujících a proto, aby věděli, jak se zachovat, pokud dojde k mimořádné události.

Bezpečnostní pásy

Ve všech letadlech jsou instalovány bezpečnostní pásy a speciální světla informující o nutnosti si pás zapnout. Všechny letecké společnosti doporučují, aby si cestující ponechali pásy zapnuté během celého letu. Před startem letadla nebo na konci startovního manévru kapitán většinou vítá cestující letadla a uvádí základní letové parametry.

 Během letu mají cestující povinnost se řídit všemi pokyny palubní posádky, která pečuje o jejich bezpečí. V případě, že si povšimneme čehokoli zneklidňujícího nebo neobvyklého, musíme to ihned nahlásit palubní posádce.

Světla v kabině

Během staru a přistání jsou světla v prostoru pro cestující zhasnuta. Rozsvícená jsou jedině světla ukazující evakuační východy. Před startem a přistáním letadla jsou z prostoru pro cestující odstraněny a zabezpečeny všechny nápoje a volně ležící předměty (např. tácky s jídlem, sklenice atd.)

Pamatujme, že naše bezpečí může záviset na tom, jak se budeme chovat během mimořádné události. Uposlechnout pokyny palubní posádky je jedinou možností jak udržet optimální úroveň bezpečí.


Jak sbalit příruční zavazadlo do letadla? TOP 10 míst, kde tuhne krev v žilách TOP 10 nejzajímavějších národních parků na světě

Rady a tipy v tomto článku a dalších navazujících článcích mají informativní charakter a nemohou být základem jakýchkoli nároků vůči eSky.cz.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali? Ano | Ne
Myslím, že tenhle článek:
Děkujeme za váš názor!